Công Ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Khang Thịnh 

Showroom :  Lô (1+2) GD2 KCN  Ngọc Hồi - Km 14 đường

                       Ngọc Hồi, H. Thanh Trì, TP. Hà Nội.

                       Postcode 12516.  

                       Điện thoại: 0243.681.1428 - Fax: 024 3684 0172 

Email : info@khangthinh.com.vn 

MSDN/QDTL/DKKD: 0100980585

Website: http://otokhach.vn